Pågående och avslutade projekt

Det vi gör är att vi sammanför företagen i Håbo Kommun, för att tillsammans ha en kampanj och locka ut kunder/turister från Stockholm. Det vi producerar är en turistguide var företag och organisationer får chansen att beskriva sig själva och sin verksamhet, och då kanske berätta om olika arrangemang som sker under sommaren eftersom guiden kommer att släppas till just sommaren.

Håboresan 2006

I Maj är det meningen att Turistguiden för Håbo skall vara färdigställd och klar. Denna guide kommer att ha en upplaga på 40.000 exemplar och kommer att distribueras i Stockholm och längs pendeltågsstationerna ut till Bålsta. Guiden kommer att vara utformad på ett sätt att den liknar mer än turistguide av vad som finns att göra i Håbo, istället för ett "reklamblad" som folk ej är intresserade av.

I priset ingår också reklamaffischering i SL:s pendeltågssystem under sex veckors tid! Alla som köper en plats i guiden får ett automatiskt deltagande i SL-kampanjen som Bramserud Advertising samtidigt kopplat ihop tillsammans med turistguiden. Detta för att få dubbel "igenkänning" samt att locka ut ännu fler kunder/turister från Stockholm.

Antal personer som reser en vanlig vardag med pendeltågssystemet inom Stockholms län är 125 000. Detta gör att det annonserande företaget når ut till 2,5 miljoner exponenter exklusive helger. Mer information om kollektivtrafiken hittar du här. Denna kampanj kommer hänga i pendeltågen under slutet av juni och mitten av juli.

Responsen för både guiden och affischeringskampanjen har varit oerhört positiv. Till exempel tillkännagav Clearchannel (som står för affischeringstjänsterna i pendeltågen) att en mängd affischer har stulits från tågen så de fått fylla på med nya, något som endast händer med de mest populära kampanjaffischerna och bara har inträffat ett par gånger tidigare. Guiden syntes över hela Stockholm under sommaren och kännedomen om guiden både i Bålsta och närområdet har visat sig vara stor. Härligt!

 

Håboresan 2007

Den nya årgången av guiden, en mer städad version där vi rensat ut mycket så att de deltagande företagen får ännu större exponering samtidigt som risken för att bli "förbibläddrad" minskar då antalet sidor minskats till åtta. Guiden har en upplaga på 10 000 exemplar och delas ut i Uppsala, Enköping, Bålsta, längs pendeltågsstationerna ut mot Bålsta och i centrala Stockholm under sommaren. Den kommer även att placeras på olika turistbyråer. Mer information väntas.